Odsjek za animirani film i nove medije 2020

Eva Radiković / BA1

Naše priče

Ovaj je rad inspiriran temom "obiteljske fotografije." Njime sam htjela pratiti trenutke koji nas spajaju, ćine onime što jesmo. Htjela sam vidjeti koji su trenutci najupečatljiviji te koliko cijenimo vlastite uspjehe, a koliko pamtimo druge koji su nam dotakli živote. Priče različitih ljudi su spojene u dijelove životnih priča 3 fiktivna lika. Tuđe su priče popraćene mojim fotografijama koje dijele slične emocije i događaje.