Odsjek za animirani film i nove medije 2020

Lana Lehpamer / BA 3

Generator zadataka

Ovaj generator zadataka nastaje kao korak u mome završnom radu. Ideja je da se sa 3 zadana pojma stvori vlastiti zadatak koji se zatim izvede. Svi izvedeni zadatci mogu se proslijediti meni.