Odsjek za animirani film i nove medije 2020

Iva Korenčić / MA2

Sav jedan prostor /// (3 vizualne bilješke iz procesa; dio o nezaštićenosti prostora_o osobnim granicama)

„Sjećajući se 'kuća', 'soba', učimo kako se 'nastanjivati' u sebi samima.“ Gaston Bachelard Koristeći tehniku topoanalize (smještaj uspomena u prostorima; kuća kao instrument analize ljudske duše - pomoćna analiza psihoanalize...slika kuće kao da postaje topografijom našeg intimnog bića) mapiram prostore memorije kroz ‘odjeljke’ – sobe sjećanja – dovodim u međuodnos konstrukciju identiteta i arhitektonske odlike osobnih prostora oslanjajući se na međuprostore trenja i mjesta koegzistencije dualizama na kojima uslojavam nekategorizirajuće supstance sjećanja. Bachelard tvrdi kako je ‘normalno’ nesvjesno sposobno svuda se udobno smjestiti, a da psihoanaliza pritječe u pomoć deložiranom, brutalno i podmuklo prognanom nesvjesnom. … Bila sam kao soba bez zidova, to utjelovljenje propuha Taj 'propuh sobe sjećanja' bezidentitetan je, no postavljajući ga u korelacije koje nisu unaprijed strukturirane, omogućujem postepeno uslojavanje tragova procesa šireći cjelinu fragmentarnosti u svrhu gradnje nehijerarhijske mnogostrukosti prostora memorije.