Odsjek za animirani film i nove medije 2020

Bruna Jakupović / BA 3

Maska 1

Maska od tijesta nastala je kao reakcija na rad Sanje Iveković pod nazivom Make-Up, Make- Down. Maska je oblikovana rukama na mojem licu. Cijelu akciju dokumentirala sam kamerom koja je pozicionirana ispred mene kao glavni "promatrač" i prednjom kamerom mobitela koja mi pomaže u nanašanju kozmetike na samu masku. Kroz proces razmišljala sam o metodama bilježenja vlastutog identiteta.