Odsjek za animirani film i nove medije 2020

Mislav Brozović / BA1

Tri šetnje unutar Zagreba

U ovom radu sam istražio načine na koji reagiram sa prostorom i kako u njemu razmišljamo. Htio sam doći ne samo do struje svijesti, već i do šire slike prostora. Zašto su moji derivei na istim mjestima i koji je značaj takvih nemjesta? Koristio sam se kombinacijom teksta, kartofgrafije i fotografije, kao i montaže. Manji dio sam posvetio tematikom Vite Acconcija (simultano prikazivanje tijela uz prostor) i Gordona Matta-Clarka (kolažiranje perspektive koristeći se odvojenim fotografijama).