Odsjek za animirani film i nove medije 2020

Valentina Butumović / MA2

Still Life

Interes za transformativne procese i potenciju materijala izvire iz ideje konstantne produkcije materijalnog ekscesa, prirodnog svakom živućem organizmu – ekscesivni materijal i izobilje važni su aspekti reprezentacija mrtve prirode koje projekt nastoji reimaginirati kroz istraživanja konteksta nastanka žanra, te geopolitičkih i ekoloških implikacija utisnutih u reprezentaciju izobilja, bogatstva i materijalnosti. Upravo zbog toga, bitna strategija u građenju instalacije je akumulacija odbačenih viškova u vidu lako propadljivih ili fluidnih materijala (voća, voska), koji fermentacijom postaju platforme mikrobiotičke aktivnosti, te razotkrivaju živost objekata formiranih u asamblaže – tako se akumulacijom i fermentacijom transformira i radni prostor koji postaje čvorište ljudske/mikrobiotičke/materijalne kreativnosti.