Odsjek za animirani film i nove medije 2020

Lara Paun / BA1

Identitet

Ovima radom istražujem identitet i koliko na njega utječu ljudi oko nas i društvo. Uzela sam jednu osobu koju sam zamolila da sebe opiše, fizički i psihički. Zatim sam pitala njene prijatelje i ljude koji ju ne poznaju da je isto opiše. Različite rezultate koje sam dobila sam pretvorila u animaciju.